0

Polityka Prywatności
www.berriesandco.pl
- Ogólnie -


1. Niniejsza Polityka sklepu internetowego www.berriesandco.pl („Sklep”) określa rodzaj, zakres oraz sposoby korzystania z Twoich danych osobowych. Polityka określa również Twoje prawa i obowiązki w tym zakresie oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych.
2. Brak zapoznania się z niniejszą Polityką jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług naszego Sklepu, w tym składania zamówień na nasze produkty.
3. Regulamin Sklepu jest dostępny tutaj. Polityka stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.
4. Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Berries&Co. Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie ul. Mokotowska 46/7, NIP 7010517464; REGON: 362910109.


- Zbierane dane -


5. Możesz przeglądać nasz Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu A i B poniżej.
A. Dane w celu realizacji Zamówienia
i. Zgodnie z Regulaminem Sklepu warunkiem złożenia zamówienia przez Ciebie jest m.in. podanie określonych danych. Podajesz swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia, gdyż nie będziemy mieli możliwości przyjęcia zamówienia i skontaktowania się z Tobą w celu ustalenia szczegółów jego realizacji oraz ewentualnej sprzedaży naszych produktów.
ii. Zbieramy Twoje dane w celu zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów, jak również w związku z jej wykonywaniem. Dane, które zbieramy to: imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, login, telefon kontaktowy, adres dostawy, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.
iii. Rejestracja w naszym Sklepie wymaga dodatkowo podania Loginu w postaci adresu e-mail oraz Hasła zabezpieczającego konto. W haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
iv. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
B. Dane zbierane automatycznie
i. Podczas korzystania z naszego Sklepu niektóre dane zbierane są automatycznie. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), oraz np. system Google Analytics.
ii. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia podczas przeglądania strony internetowej naszego Sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w Twoim urządzeniu. Pliki cookies zapamiętują Twoje preferencje, co umożliwia m.in.:


- podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, 
- poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów,
- tworzenie statystyk oglądalności,
- śledzenie tych preferencji,
- utrzymywania sesji zalogowanego. 

iii. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. 
iv. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki.
v. Jeżeli chcesz usunąć dotychczasowe pliki cookies powinieneś wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Ciebie przeglądarki.
vi. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego Sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych naszego Sklepu oraz danych demograficznych, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. 


- Wykorzystanie danych -


7. Dane podane przez Ciebie będą wykorzystane do:


a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Twojego zamówienia,
b) realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży,
c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań,
d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług naszego Sklepu,
f) prowadzenia działań marketingowych produktów własnych.


8. Twoje dane możemy powierzyć do przetwarzania innemu podmiotowi tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.
9. Dane, które zbierane są automatycznie mogą być użyte do analizy Twoich zachowań w Sklepie, do personalizacji zawartości naszego Sklepu oraz do celów wskazanych w pkt.5 B, powyżej.
10. Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających nasz Sklep, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być nam przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.
11. Możesz odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych (w tym newslettera) w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach Twojego konta bądź poprze przesłanie nam stosownej informacji.

- Prawo dostępu do danych osobowych -


12. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
13. Z chwilą zaakceptowania przez Ciebie zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają też dane zbierane automatycznie.
14. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych możesz dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie po zalogowaniu w Sklepie przy użyciu hasła oraz loginu lub poprzez przesłanie do nas stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@berriesandco.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem.


- Zabezpieczenie danych osobowych -


15. Stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony Twoich danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
16. Jesteś zobowiązany we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
17. Powinieneś niezwłocznie nas zawiadomić o korzystaniu z twojego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Ciebie naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z naszego Sklepu.
18. Komunikacja pomiędzy Tobą a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3).
- Postanowienia końcowe -
19. Polityka wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r.
20. Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu.
21. Jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany Polityki. W takim przypadku powiadomi Ciebie o takiej zmianie, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Ciebie). Nowa Polityka zacznie obowiązywać, o ile nie wypowiesz jej w terminie czternastu (14) dni od dnia powiadomienia o zmianie Polityki.
22. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką należy kierować na poniżysz adres e-mail: sklep@berriesandco.pl.


Nasza strona korzysta z ciasteczek (cookies) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach tutaj. Zamknij